Nee, wel kun je het certificaat teruggeven aan de Stichting Heveahaven. Als niet alle certificaathouders dit op dezelfde dag aanvragen, kun je er van uit gaan dat je binnen twee weken je inleg geretourneerd krijgt. Op dit moment (2016) is er een wachtlijst voor certificaten.