Ja! Er zijn daarom ook maar 44 certificaten te verdelen (totaal 49 ligplaatsen waarvan 5 voor passanten). De certificaathouders die (nog) geen ligplaats hebben, moeten ieder jaar op uiterlijk 31 december aangeven of ze wel of niet gebruik maken van dit recht. In de zomer hierop volgend.